De Brug

De Brug is een woonvorm voor kwetsbare ouderen in Delfzijl.
Door mijn werk bij de thuiszorg kwam ik met deze groep in aanraking.
Ik kreeg contact met hen en zij waren bereid om voor mij te poseren.