Egbert Stellink

Hier heeft de tijd stil gestaan.
Egbert heeft tot op hoge leeftijd in het ouderlijk huis gewoond.
Alles bleef bij het oude. Het huis verscholen achter de rododendrons was zijn paleis. Eenvoudig leven, groot geluk.
Vanwege ouderdom en gezondheidsproblemen heeft hij toch het ouderlijk huis moeten verlaten.