Mijn nicht Grietje

Is in de Tweede Wereldoorlog in ons gezin gekomen.
Ze was heel speciaal in ons gezin met 8 kinderen. Iedereen hield van haar.
Al gauw hielp ze mijn vader bij koerierswerk.
Dat ging mis en ze werden verraden.
Grietje belandde in een concentratiekamp en mijn vader werd gefusilleerd bij de Woeste Hoeve in Apeldoorn. 
Grietje kwam terug en door deze tragiek ben ik onlosmakelijk met haar verbonden. Zij was altijd het ‘lijntje’ naar mijn ouders.